Werken vanuit de bedoeling

Organisaties hangen aan elkaar van processen en structuren, die door de tijd heen zijn ontstaan. Vaak met een goede reden. Regels zijn vaak in eerste instantie opgesteld om duidelijkheid te scheppen, voor de medewerker én voor de klant. Maar waar de meeste klanten door deze processen geholpen zijn, vallen er ook altijd mensen buiten het ‘toepassingsgebied’. Het klakkeloos toepassen van de regels werkt in deze gevallen averecht. De klant is niet geholpen en vaak nog een beetje verder van huis.

 

Organisaties lossen dit probleem op door de verantwoordelijkheid lager in de organisatie te leggen. Medewerkers krijgen meer ruimte en beslissingsbevoegdheid om in de uitzonderingsgevallen een oplossing te zoeken die wél past. Het leveren van maatwerk. Maar hoe doe je dat met elkaar? Hoe zorg je ervoor dat je maatwerk kan leveren zonder dat het willekeur wordt?

Methodiek

Wij ondersteunen organisaties in het vinden van hun bedoeling. Dit doen we vanuit de visie van

Wouter Hart, spreker en schrijver over het werken vanuit de bedoeling. Lees meer.

We onderzoeken hoe deze samenhangt met de strategie, geven richting aan het concrete handelen en bespreken hoe de organisatie de kwaliteit en eenduidigheid kan blijven waarborgen. Daarnaast geven we samen met de medewerkers invulling aan wat werken vanuit de bedoeling voor hen betekent.

Nieuwsgierig? Bel ons.

Germa Reivers

germa.reivers@pentascope.nl
0620019340