Netwerk in het spiegelhuis

Netwerksamenwerking: in één dag het ontwikkelpotentieel in beeld

Organisaties krijgen steeds meer te maken met complexe vraagstukken die niet meer binnen de eigen organisatiegrenzen opgelost kunnen worden. Daarom ontstaan er steeds meer netwerken van organisaties: partijen die over hun eigen grenzen heen samenwerken, zo op een andere manier oplossingen vinden en waarde leveren voor hun omgeving.

In het kader van een experiment van SVWN heeft Pentascope in 2022 een bijdrage geleverd aan de (door)ontwikkeling van een tweetal netwerken: Pact West in Tilburg en Thuis in de Wijk in Den Bosch. In die ontwikkeling ging bij ons een vuurtje branden. We hebben gezien dat er onmisbaar en waardevol werk wordt gedaan in deze netwerken, en er mensen worden geholpen die zonder het netwerk tussen wal en schip terecht komen. Daar willen wij graag aan bijdragen: er kan een betere wereld ontstaan als deze netwerken goed functioneren en vermenigvuldigen.

Ontwikkeling van netwerken

Netwerken kunnen hun maatsschappelijke impact verbeteren door stil te staan bij de hun functioneren en de gewenste ontwikkeling. Op cruciale momenten: bijvoorbeeld wanneer de eerste fase van enthousiasme voorbij is, de netwerksamenwerking uitbreidt, het tijd wordt om samenwerking en structuren te consolideren, of wanneer het netwerk tegen grenzen aanloopt. Actief reflecteren op het netwerk en het functioneren daarvan is onmisbaar voor ontwikkeling en verbetering.

Reflectie in het spiegelhuis

In het ‘spiegelhuis’ nodigen we netwerken uit om op zichzelf te reflecteren. In één dag bekijken netwerkpartners het netwerk vanuit verschillende hoeken en nodigen we ook belanghebbenden uit om hun ervaringen met het netwerk te spiegelen. Door intensief met elkaar te evalueren wordt het ontwikkelpotentieel zichtbaar, wordt het gedeeld met iedereen en ontstaat er actie.

In het spiegelhuis bekijken we het netwerk vanuit verschillende invalshoeken. We spiegelen in de volgende facetten waar het netwerk staat en wat de volgende ontwikkelstappen zijn.

  1. Opdracht van het netwerk
  2. Doelen en resultaten
  3. Organisatie en structuur
  4. Samenwerking binnen het netwerk en tevredenheid van de doelgroep
  5. Governance en legitimatie

We begeleiden het netwerk bij de reflectie. We bereiden de dag voor met een kerngroep (de ‘trekkers’ van het netwerk), waarin de organisaties die deelnemen in het netwerk vertegenwoordigd zijn. Met deze kerngroep scherpen we de onderzoeksvragen voor het netwerk aan. De kerngroep is gedurende de gehele dag aanwezig en gaat op dynamische wijze in gesprek met (1) de professionals uit het netwerk en (2) de bestuurders van de deelnemende organisaties. Onder begeleiding van Pentascope wordt het ontwikkelpotentieel van het netwerk in de gesprekken duidelijk.

Na afloop van de dag leveren we een beeldverslag op waarin de belangrijkste ontwikkelrichtingen concreet zijn benoemd.

Het team bestaat uit: Joos Jacobs, Germa Reivers, Wouter Rohde en Eef Nibbelink.

Nieuwsgierig? Bel ons.

Joos Jacobs

joos.jacobs@pentascope.nl
0612248350

Eef Nibbelink

eef.nibbelink@pentascope.nl
0614125058

Germa Reivers

germa.reivers@pentascope.nl
0620019340