Opdrachtgeverschap

Overheidsorganisaties, en met name gemeenten, krijgen steeds vaker te maken met grotere, complexere vraagstukken. Ondermeer omdat vragen complexer zijn geworden, maar ook door decentralisatie van taken door de centrale overheid en door burgers die steeds mondiger zijn geworden. Dat maakt het beheersbaar houden van projecten en programma’s moeilijker en vaak worden beoogde resultaten of doelen niet of onvoldoende behaald. Wat weer leidt tot (grote) budget- en/of tijdoverschrijdingen.

 

Een aanpak om ervoor te zorgen dat die doelen en resultaten wel behaald worden is meer te gaan denken en werken in de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij heldere afspraken gemaakt worden over wat de opdracht ‘precies’ is en hoe de opdrachtgever en -nemer met elkaar gaan samenwerken om de beoogde doelen en resultaten samen te gaan bereiken.

 

Wij hebben een leergang ‘opdrachtgeverschap’ ontwikkeld en onder andere uitgevoerd bij de gemeente Amsterdam en de provincie Friesland waarin we vanuit de praktijk van de deelnemers het opdrachtgeven en opdrachtnemen verder professionaliseren. De leergang is een combinatie van theorie en ervaring hoe je een opdracht scherp maakt, goede afspraken maakt in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, hoe je in opdracht stuurt en volgt door ondermeer je omgeving goed in kaart te brengen. En bovenal ook reflecteert op je eigen rol als opdrachtgever. Want goed opdrachtgeverschap is ook een vorm van leiderschap.

Nieuwsgierig? Bel ons.

Adriaan de Man

adriaan.deman@pentascope.nl
0651356050