Onze vijf basisprincipes

Samen met jou bedenken we een aansprekende, creatieve aanpak. Maar wel vanuit een stevige basis. Dit zijn de vijf basisprincipes die ons werk kenmerken:

driehoek headerfoto 12

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd wórden

Veranderen is niet makkelijk. Maar het kan wel: als mensen het zélf willen. Het proces wordt moeilijker als de ene groep voor de andere groep bepaalt wat er anders moet.

Als je mensen hoort praten over het ‘oplossen van weerstand’, is er in het proces al iets misgegaan. Door mensen vanaf het begin mee te nemen in de verandering, voelen mensen zich betrokken. Het  gevoel van eigenaarschap wordt versterkt.

 

Zo gaan we van ‘hoe zorgen we dat zij het anders gaan doen?’ naar ‘hoe gaan we samen deze uitdaging aan?’ En dus betrekken we in onze aanpak altijd de mensen om wie het gaat erbij. Soms gaat dat om een flinke groep mensen. We ontwerpen het proces dan met een afvaardiging van de organisatie. De héle groep doet uiteindelijk mee aan het proces van co-creëren.

Na stap 1 komt stap 1

Welke verandering volgt na een interventie als een verkennende dialoog of een teamontwikkelingsessie? En welke volgende stap is daarna nodig? Dat is lastig te voorspellen, weten wij uit ervaring. Daarom werken wij volgens het principe ‘na stap 1 komt stap 1’. Dat betekent dat we klein beginnen en de koers voor het vervolg aanpassen als dat nodig is. Dat doen we natuurlijk samen, in co-creatie. Zo blijven we altijd aansluiten op de situatie van dat moment.

Onderstroom zichtbaar maken

Een groot deel van de samenwerking binnen de organisatie vindt plaats in de ‘onderstroom’: zaken waar medewerkers minder over spreken, die onbewust worden ervaren. Het is belangrijk de onderstroom te verbinden met de ‘bovenstroom’: rationele zaken als visie, doelstellingen en werkprocessen. Dit maakt de interactie inzichtelijk en uiteindelijk effectiever. Wij maken de onderstroom zichtbaar op een speelse en doeltreffende manier, en maken bespreekbaar wat niet wordt uitgesproken. Doordat je elkaars motivatie en drijfveren beter leert kennen door de onderstroom op tafel te leggen gaat het gesprek dieper, de politieke correctheid voorbij. Je kunt dan effectiever communiceren.

Hoofd en hart verbinden

Mensen weten vaak heel goed welke verandering nodig is. Maar hoe zet je de volgende stap en kom je in actie? Hiervoor moet je verbinding maken met je gevoel, om zo de vraag te beantwoorden: ‘wat ik wil echt?’.

 

Om je verder te ontwikkelen is zelfinzicht essentieel. Kom je in contact met jezelf, dan kun je pas stappen zetten en de gewenste verandering bereiken. Van denken naar voelen dus. Wij hebben expliciete aandacht voor dit verbinden van het hoofd met het hart. Via diverse werkvormen en methodieken halen we mensen uit hun hoofd en brengen hen in contact met hun hart en hun gevoel.

Van A naar B op de manier van B

Voorbeeldgedrag is belangrijk bij verandering. Wil je binnen jouw team of organisatie veranderen van A naar B op de manier van B, dan maak je gebruik van dit voorbeeldgedrag. De mensen die de verandering van huidig naar gewenst gedrag leiden, doen dat op een manier die past bij het gewenste gedrag. ‘Practice what you preach’: zo creëer je vertrouwen en geloofwaardigheid. Wil je bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid laag in je organisatie leggen, of dat er organisch dingen gaan veranderen, dan is het vreemd om een strak omlijnd veranderplan te maken met het management team. Of je wilt de omslag maken naar hybride werken: je kunt dan niet iedereen tijdens dat proces verplichten om naar kantoor te komen. Dit voorbeeldgedrag geldt vanaf het allereerste begin van het veranderproces. Het geldt voor ons als begeleiders en voor alle leidinggevenden en de mensen die de verandering implementeren:  verandermanagers, manager en informele leiders.

Deze principes vinden hun oorsprong in de verschillende theorieën die Pentascope ontwikkeld of omarmd heeft. Lees meer hierover in de boeken Implementatiekunst, Schitterend Organiseren en Yes and… Pentascope. Of download deze mini-uitgave van Implementatiekunst.