Maatschappelijke visitatie van woningcorporaties

Maatschappelijke visitaties geven een beoordeling over het maatschappelijk presteren van een woningcorporatie. Wij voeren deze visitaties uit en zijn daarvoor geaccrediteerd door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN).

 

Een visitatie geeft inzicht in je maatschappelijke prestaties. Je ontvangt een helder en overzichtelijk rapport volgens de richtlijnen van SVWN. Omdat je zelf intensief wordt betrokken bij het proces, haal je maximaal leereffect uit de visitatie.

Visitatie met dialogen

Visitatie is een goede manier om met elkaar, de belanghebbenden en de visitatiecommissie in gesprek te gaan. Worden de prestaties van de corporatie gezien en gewaardeerd in haar omgeving? En wat betekent dat voor haar toekomstige rol en keuzes? Bij onze visitatie vindt dit gesprek open, eerlijk en diepgaand plaats. Het proces van de visitatie is in onze ogen net zo waardevol als het uiteindelijke rapport.

Wij maken gebruik van de actuele visitatiemethodiek. De lokale context, de afspraken die in de lokale driehoek worden gemaakt en de bijdragen van de corporatie in haar omgeving staan hierbij centraal.

Onze aanpak

Wij kiezen voor een visitatie met zoveel mogelijk betrokkenheid van de corporatie zelf. Je leert immers veel meer als je zelf actief betrokken bent. Belanghebben gaan zichzelf, elkaar en de corporatie zien als een netwerk waar iedereen een bijdrage aan levert. Zo start de verandering en verbetering al tijdens de visitatie.

 

Deze aanpak vraagt extra inzet van de corporatie – maar daar krijg je veel voor terug. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die het rapport geïnteresseerd lezen omdat ze er zelf aan hebben bijgedragen. Of belanghebbenden die constructief meedenken over (toekomstige) keuzes.

Onze meerwaarde

  • We gaan oprecht benieuwd met elkaar in gesprek over de achtergrond van de gemaakte keuzes.
  • In dialogen gaan de verschillende belanghebbenden, met elkaar en met ons, op een open en dynamische manier in gesprek.
  • Twee of drie medewerkers van de corporatie, onder wie de bestuurder, zijn bij de dialogen aanwezig. Jullie horen direct uit de eerste hand de waardering en kennen de context ervan.
  • De deelnemende gesprekspartners zijn heel divers. Dit zet de prestaties van de cor poratie in een breder perspectief. De diversiteit van belangen relativeert het eigenbelang.
  • Onze visitatiecommissie heeft weinig eigen (voor-)oordelen over hoe de branche zou moeten functioneren. Deze methode zorgt ervoor dat er een objectief en gezaghebbend oordeel ontstaat.

SVWN heeft het visitatie-experiment “Rijker visiteren” voor meer impact gestart voor corporaties die in de tweede helft 2021 of de eerste helft 2022 worden gevisiteerd. Klik hier voor meer informatie over de experimenten op de site van SVWN.

 

Samen bepalen we hoe we de visitatie inrichten op de manier dat jullie er het meeste uithalen. We hebben zelf ook nagedacht over een aanpak: dat is een werkwijze waarbij de corporatie en haar belanghebbenden intensief zijn betrokken. We streven naar een visitatie die het goede gesprek tussen de corporatie en belanghebbenden verstevigt en zo weinig mogelijk ballast met zich meebrengt.

  • De startbijeenkomst doen we online.
  • Gesprekken en dialogen begeleiden we via Zoom, Teams of het videoplatform dat jouw organisatie gebruikt begeleiden we gesprekken en dialogen. Belangrijk hierbij is dat we uiteen kunnen gaan in subgroepen. Ook werken we samen met Synthetron, een online chattool die de inbreng van deelnemers ophaalt.
  • Een rondrit langs het bezit door de woningcorporatie kunnen we op allerlei manieren presenteren: met een film, een presentatie of een reisbeschrijving voor een individuele rondrit. En we laten ons graag verrassen met nog andere vormen.
  • Ook de presentatie van het rapport doen we online.

Nieuwsgierig? Bel ons.

Germa Reivers

germa.reivers@pentascope.nl
0620019340

Joos Jacobs

joos.jacobs@pentascope.nl
0612248350