Leiderschap- en talent
ontwikkeling

Professionals in een organisatie zijn continu in ontwikkeling. Met onze leiderschaps- en talentprogramma’s op maat dragen we hier graag een steentje aan bij. Onze focus ligt daarbij op (persoonlijk) leiderschap en de persoonlijke ontwikkeling van ieder individu – ook vanuit de hiërarchische positie. Denk hierbij aan de verhouding tussen MT en leiddinggevenden, manager en team, enzovoort. Daarbij inspireren we en reiken we andere zienswijzen aan. Zo dagen we alle medewerkers uit om hun comfortzone te vergroten.

Management teams

Ook ondersteunen we managementteams van kleine en grotere organisaties. Bijvoorbeeld als het gaat om de eigen ontwikkeling. Of om de rol van het MT tijdens een (verander)proces. 

Onze meerwaarde

  • Je leert elkaar aan te spreken en kritisch te zijn op een constructieve manier. Deze verandering is niet eenmalig, maar blijvend.
  • Je relativeert je eigen rol en krijgt meer oog voor de bijdragen van iedereen.
  • Je weet wat je aan elkaar hebt en ontdekt hoe je het best kunt samenwerken.
  • Er ontstaat een sterke verbinding met elkaar en met de vraagstukken die leven.
  • Wij brengen reflectie en vertraging. Dit leidt tot verdieping en betere en andere acties.
  • Samen ‘reizen’ en dan met elkaar leren is van grotere waarde dan ieder afzonderlijk leren.

Thuisvester aan het woord

In de periode juli 2020 tot het najaar 2021 heeft Pentascope, Mark Oskam en Joos Jacobs, het managementteam en het Kantelteam van Thuisvester begeleid. Een nieuwe visie en ondernemingsplan waren de aanleiding. Doen wat de bedoeling is. Bij de start van dit ontwikkelingstraject is gezamenlijk gekozen voor een op ‘Theory-U’ gebaseerde benadering. Vanuit een diepgaande beweging (U) benaderden we vraagstukken die andere antwoorden verlangen dan de voor de hand liggende. We werkten met online bijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten, individuele coaching, inspiratiesessies, live sessies en een tweedaagse met het MT. In dit filmpje delen een van de managers en de bestuurder hun ervaringen in dit proces met Pentascope.

Nieuwsgierig? Bel ons.

Mark Oskam

mark.oskam@pentascope.nl
0612894681