Implementeren van veranderingen

Een verandering is geslaagd als de resultaten zichtbaar en merkbaar zijn. Voor medewerkers, leidinggevenden en de buitenwereld. Om dat te bereiken, is een congruente en gedragen veranderaanpak nodig.

 

Wij ondersteunen je bij het ontwikkelen en uitvoeren van zo’n aanpak. En dat begint met het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Daarbij creëren we een gemeenschappelijke taal als basis om met elkaar te doen.

Wie betrekken we hierbij?

  • Stakeholders als medewerkers, klanten, levereanciers en netwerkpartners. In samenspraak met ontwerpen we een aanpak die aansluit bij de visie.
  • Met een kerngroep, een afvaardiging uit de organisatie, bekijken we na elke stap wat een passende volgende stap is. Zo blijven we altijd aansluiten bij wat nodig is. 

Onze meerwaarde

  • De verandering past en werkt en ziet er vaak anders uit dan je in eerste instantie gedacht had. Tijdens een teamontwikkeling wil je bijvoorbeeld verbinding onderling en met andere teams centraal stellen. Maar als de teams hun eigen doelen niet kunnen formuleren, investeren we eerst daarin.
  • De maakbaarheidsgedachte is losgelaten: sommige dingen kun je wel beïnvloeden, maar niet afdwingen. Door los te laten dat je alles kunt bepalen en sturen richting het gewenste resultaat, ontstaat ruimte voor anderen om hun invulling aan een verandering te geven. Pas dan heeft de verandering echt kans van slagen.
  • De verandering krijgt een breed draagvlak en is van iedereen, met een bijdrage van iedereen.
  • Er ontstaat een positieve beweging die bijdraagt aan de verandering.
  • Wij sluiten aan bij dat wat er is: denk hierbij aan de de processen, de structuren, het gedrag én de intenties. Dat vullen we aan met andere en nieuwe inzichten.

Nieuwsgierig? Bel ons.

Joos Jacobs

joos.jacobs@pentascope.nl
0612248350