Een voor allen, allen voor een

Last Updated on oktober 18, 2022 by Léon Polman

Deze zomer ben ik samen met mijn collega’s Léon en Pauline gestart met de begeleiding van een teamtraject bij een sociale werk-leerbedrijf van de gemeente Groningen. De organisatie verhuist begin 2023 van vier gebouwen naar een gebouw en het MT heeft een groot verlangen naar een meer eenduidige manier van samenwerken. De verhuizing is de perfecte ‘stok achter de deur’ om hier serieus werk van te maken met een teamtraject voor het MT en alle collega’s van bedrijfsondersteuning. Met hetzelfde plezier en betrokkenheid dat wij bij hen zagen, hebben wij deze opdracht voortvarend opgepakt. Ik kan wel zeggen dat het tot nu toe een intensieve en inspirerende reis is. Wat ik me bij aanvang niet realiseerde maar nu wel, is dat ik ook met mijn collega’s een  bijzondere reis aan ben gegaan!

Tijdens het gezamenlijke brainstormen voor onze aanbieding, popte de beroemde uitspraak op van De Drie MusketiersEén voor allen, allen voor één. Betekenis: we strijden allen voor dezelfde doelen en we blijven elkaar trouw. Het blijkt niet alleen een treffende metafoor voor de gewenste samenwerking binnen de organisatie. Het motto is net zo goed van toepassing op ons drieën.

Practice what you preach

Wij begeleiden een bont gezelschap van verschillende persoonlijkheden en dito kernkwaliteiten. Tegelijkertijd merken wij, nu we de opdracht samen vormgeven, hoe veelkleurig we zelf ook zijn als drietal. Net als onze opdrachtgevers, hadden wij ook niet eerder ‘met één gezicht’ voor een opdrachtgever intensief samengewerkt. Het valt me op dat er ondanks de grote verschillen in persoonlijkheid, ervaring en competenties, ook heel veel overeenkomsten tussen ons zijn. De belangrijkste zijn ons gedrag en onze kernwaarden in onze samenwerking: Broederschap, gelijkheid en vrijheid. We herkennen ze allemaal in de beroemde drie musketiers, maar in een andere volgorde.

Broederschap

De start van onze opdracht was lastig. Toen we begonnen was vanwege malheur Pauline plotseling niet inzetbaar. Terwijl we juist in die eerste week 12 gesprekken hadden gepland. Als vanzelf namen Léon en ik het werk van haar over. Toen één van ons door een samenloop met een ander project niet beschikbaar was, draaiden we met z’n tweeën het hele draaiboek in elkaar. Een organisch proces waarin we continue met elkaar afstemmen, op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. We voelen ons echt gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. Ook staan de koffiemomentjes met Pauline mij bij waarin we veel meer met elkaar delen dan werk alleen. En de mooie treinreisjes met Léon, waar we onze dromen, ambities en verwondering over het leven met elkaar bespreken. En niet te vergeten, de vele momenten waarop we met elkaar lachen en onderling trotse blikken uitwisselden terwijl we samen in een sessie zitten.

Gelijkheid

Alle drie staan we veel voor groepen en we hebben intussen zo onze eigen manieren ontwikkeld. Juíst de combinatie van onze ideeën maakt onze samenwerking tot nu toe zeer geslaagd. Meermaals krijgen we na afloop van een sessie van onze opdrachtgevers terug dat ze onder de indruk zijn van de balans tussen speels en gedegen; dé belofte van werken met Pentascope.  ‘Ja en’ is ons principe bij teamontwikkeling en leiderschapsprogramma. Elk idee is welkom. Wij zien het als input voor verrijking. Vervolgens kiezen we samen de beste ingrediënten en maken we daar het programma van.

Vrijheid

We voelen ons vrij door ons heel veilig te voelen bij elkaar. We nodigen elkaar uit om alles in te brengen. We mogen er zijn. We mogen zeggen wat ons op het hart ligt. We geven elkaar de vrijheid onderdelen in een programma compleet te schrappen of met een idee aan de haal te gaan. We vertrouwen op een goed resultaat en trekken aan de bel als we signalen krijgen dat het mogelijk niet lukt of dat de opdrachtgever het toch anders wil. Zo ervaren wij aan den lijve wat er gebeurt in onze samenwerking als we elkaar de ruimte geven om jezelf te zijn.

En we zijn nog niet eens halverwege onze reis. Ik heb nog een flink aantal maanden feest voor de boeg met deze twee fijne collega’s. De start was pittig en intensief. Inmiddels liggen we goed op koers. Ik ervaar onze samenwerking ook als vormend in mijn eigen leerproces. Hoe ik wil en kan samenwerken met mijn Pentascope collega’s. Het is vooral de onderlinge verbinding die me raakt. Of er hierna meer reizen volgen met elkaar, weet ik nu niet. Wat ik wel weet is dat De Drie Musketiers mij voor altijd zullen herinneren aan de inspirerende samenwerking met Léon en Pauline. Eén voor allen, allen voor één!


Deel op LinkedIn

LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer inspiratie