Provincie Utrecht

Verbinding leggen tussen verander initiatieven

logo provincie Utrecht

De vraag van Provincie Utrecht was duidelijk: “Ondersteun ons bij het maken van een kapstok, waaraan we alle lopende initiatieven kunnen hangen. Want nu zien we door de bomen het bos niet meer. Er zit veel energie in de organisatie, maar iedereen is met zijn eigen ding bezig. We missen een integrale link naar onze visie en missie.”

Samen met de Provincie hebben we eerst de belangrijkste vraag geformuleerd: “Hoe kunnen we sturen, richting geven aan de medewerkers, maar de medewerkers ook loslaten zodat zij in hun eigen professionaliteit hun werk kunnen doen?” Vervolgens zijn we met deze vraag aan de slag gegaan.

Onze aanpak

Met meerdere groepen medewerkers hielden we een aantal sessies. Om te achterhalen wat zij in hun dagelijkse werk gaan doen om de door henzelf geformuleerde veranderdoelen te bereiken. En om te bepalen welke uitdagingen ze daarbij zien om slagvaardiger samen te werken: in relatie tot de visie en kaders van het management.

Het resultaat

In dit proces hebben we gebruikt gemaakt van de zogenaamde ‘Boardroom’. Hierin komen top-down richting geven en bottom-up veranderkracht samen. En wordt helder waar iedereen mee bezig is, welke doelen er zijn en welke plannen er liggen om deze doelen te bereiken. Hierdoor krijgt ook het lerend vermogen van de organisatie een boost. Aan het eind van de rit leverde dat inzicht op in alle initiatieven binnen de organisatie.

Neem contact op

Wil je meer weten over wat we voor jou kunnen betekenen? Laat je emailadres en telefoonnummer achter en we bellen binnen een dag terug.