Simulatie-game daagt beslissers uit

logo Rijkswaterstaat

Een spannend spel werkt een stuk beter dan elkaar wekenlang met mailtjes bestoken. Dat is inmiddels de overtuiging van Rijkswaterstaat. De ruim tweehonderd jaar oude organisatie baseert haar mening op de werkwijze van Pentascope.

“Tijdens het vervangen van de eerste brug op het traject worden meerdere veiligheidsrisico’s blootgelegd. Er is sprake van ernstige corrosie van de stalen fundering, wat ook leidt tot betonschade.”

Een citaat uit het Pentascope-spel waarmee beslissers van Rijkswaterstaat aan de slag gingen. De dienst werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland en vroeg aan ons een verdiepend gesprek te faciliteren tussen de regio Hoofd Ingenieur Directeuren (HID’s in het huisjargon). Over hun rol en impact op het werk van Rijkswaterstaat. Maar het mocht niet alleen bij praten blijven, ze moesten het ook zelf en van anderen ervaren.

Onze aanpak

Elke dag maken de HID’s tientallen verschillende keuzes en elke keuze heeft een andere impact op de buitenwereld. Een afweging die ‘de markt’ het beste vindt, kan voor ‘de omgeving’ juist het minst gunstig uitpakken. Een plan bedacht achter het bureau, kan zich in de uitvoering heel anders ontplooien. Hoe gaan de HID’s met deze spanningsvelden om en wat betekent dit voor hun eigen handelen? We hielden de vragen samen tegen het licht kwamen tot de conclusie, dat een ‘Serious game’ de beste antwoorden kan opleveren. Zo’n game is een leer-/ ontwikkelervaring binnen een vooraf gecreëerde omgeving met spelelementen. Hierin zoeken we altijd de balans tussen inhoud en spel, zodat de doelgroep tot de beste leerervaring komt.

Het resultaat

De deelnemers staan rond de grote tafel waarop het speelbord ligt en lezen de gebeurteniskaart voor. Ze worden voor een keuze gesteld waar ze gezamenlijk uit moeten komen. Er is geen goed of fout, maar alle keuzes hebben gevolgen. Houden ze vast aan het beleidsplan, bewegen ze mee met wat er speelt in het gebied of sturen ze op het contract met de aannemer? In deze setting zijn we dicht bij de dagelijkse realiteit van de HID’s gebleven. Zo konden zij zich optimaal in- en uitleven in de situatie. En het leerdoel behalen: De impact van de eigen rol én die van de ander ervaren.

Neem contact op

Wil je meer weten over wat we voor jou kunnen betekenen? Laat je emailadres en telefoonnummer achter en we bellen binnen een dag terug.