Buiten beter

Last Updated on april 19, 2022 by

‘Tijdens het vervangen van de eerste brug op het traject worden er meerdere veiligheidsrisico’s blootgelegd. Er is sprake van ernstige corrosie van de stalen fundering, wat ook leidt tot betonschade. Daarnaast zijn er vermoeidheidsscheuren in het staal ontstaan. Het is aannemelijk dat bij de overige vier bruggen op het traject deze problematiek vergelijkbaar is.

De deelnemers staan om de grote tafel heen waar het speelbord ligt en lezen de gebeurteniskaart voor. Ze worden voor een keuze gesteld waar ze gezamenlijk uit moeten komen. Er is geen goed of fout, maar alle keuzes hebben gevolgen…

Houden ze vast aan het beleidsplan, bewegen ze mee met wat er speelt in het gebied of wordt er gestuurd op het contract met de aannemer? Voor welke keuze ga jij en waarom? En ben je benieuwd naar de afwegingen van je mede deelnemers en welke keuzes zij maken?

Een mooie vraag

Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Wij kregen van hen de mooie vraag om een verdiepend gesprek te faciliteren tussen de regio Hoofd Ingenieur Directeuren (in Rijkswaterstaatjargon de HID’s). Én om hen niet alleen te laten praten over hun rol en impact daarvan, maar die ook te ervaren van zowel zichzelf als wel van de ander. Elke dag maken deze Regio HID’s tientallen keuzes, en elke keuze heeft een andere impact op de buitenwereld. Een afweging die vanuit het perspectief van ‘de markt’ de beste lijkt, is in de praktijk voor ‘de omgeving’ soms juist het minst gunstig. Een plan bedacht ‘binnen’, kan buiten in de uitvoering heel anders uitpakken. Hoe gaan de HID’s met deze spanningsvelden om en wat betekent dit voor hun eigen handelen? Na de vraag samen te hebben verdiept, kwamen we tot een serious game als passende interventie.

Serious game

In de intro zag je een sneak preview van de serious game die we voor Rijkswaterstaat hebben gemaakt. Een serious game is een leer-/ ontwikkelervaring binnen een vooraf gecreëerde omgeving met spelelementen​. Hierin zoeken we altijd de balans tussen inhoud en spel, zodat de doelgroep tot de beste leerervaring komt. In dit geval zijn we dicht bij de dagelijkse realiteit van de HID’s gebleven, zodat zij zich optimaal konden inleven in de situatie. Hierdoor werd het leerdoel om de rol en impact van de eigen rol én die van de ander te ervaren goed geraakt.

In een serious game zorgen we altijd dat er:

  • Herkenbare en realistische elementen of scenario’s in zitten. Bij deze game lag hier het accent.
  • Afwisseling, uitdagingen en verassingen in zitten. Zodat de deelnemers worden uitgedaagd zich in te leven in de game.
  • Interactiviteit is. We ontwerpen de game zo dat de deelnemers op elkaar zijn aangewezen om tot een goede oplossing te komen. Ze interacteren met elkaar en de game en alleen samen komen ze verder.

De renovatie van de A177

Zo kwamen we in co-creatie met onze opdrachtgever tot de simulatie van de imaginaire rijksweg A177. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de renovatie van de A177 en moeten zowel een passend plan opleveren voor de uitvoering van deze renovatie, als dit plan ook in de praktijk managen. De weg staat al geruime tijd op de nominatie voor een grootschalige renovatie en met de stijgende belasting van de weg is er nu voor gekozen om een project op te starten. In de planfase worden de deelnemers uitgedaagd om de diverse perspectieven (de wensen vanuit het gebied, efficiëntie qua kosten en tijd, en de beleidskaders) met elkaar in balans te brengen. Door iedere deelnemer één perspectief toe te bedelen werd in het gesprek goed duidelijk wat een (in het dagelijks leven impliciete) affiniteit met een bepaald perspectief teweeg brengt. Vervolgens wordt het plan tot uitvoering gebracht, waarbij de deelnemers steeds geconfronteerd worden met wensen uit de buitenwereld, veiligheidsrisico’s, problemen met de aannemer, etc. In de game maken ze steeds keuzes, maar alle keuzes hebben een ander gevolg, waar de deelnemers vervolgens op moeten reageren. Zo maken we in de game de impact van de rol voelbaar en zichtbaar.

De impact

De gesprekken, afwegingen en keuzes tijdens de game waren precies hetgeen wat het leerdoel beoogde: De simulatie liet de HID’s op een andere manier kijken naar hun eigen handelen en de impact daarvan op de praktijk. Juist in de gesprekken, het horen van elkaars afwegingen en de reflectie zaten de leermomenten. Deelnemers merkten bij zichzelf wat voor hen belangrijk was. Ze hoorden keuzes en afwegingen die ze zelf niet zouden maken, maar wel hout sneden.

‘Koester de verschillen’, zei een deelnemer om vast te houden voor de toekomst. ‘Een uurtje met elkaar op deze manier bezig zijn, is veel effectiever dan hoe we nu wekenlang over en weer mailen.’ was de reactie van een ander.

Bekijk hieronder zelf hoe het eraan toe ging!

Deel op LinkedIn

LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer inspiratie