‘Easier said than done’

Ik zie vaak in organisaties dat veel mensen geleid worden door de waan van de dag. Ze hebben het hartstikke druk met heel veel, urgente, korte termijn zaken. Die drukte uit zich in het feit dat gemaakte afspraken om iets te produceren ver vooruit wordt geschoven. Dat het vaak moeilijk is om een afspraak te […]